Woodtech Consulting AB

Subtitle

Vi äger och förvaltar egna skogs och hyres fastigheter i Lettland(skog) och i Sverige.(hyresfastigheter+skog)


Skogsklipp i Sverige


Som ekonomisk investering måste man nog säga att det finns bättre alternativ än att investera i svensk skog. Visst går det att göra skogsbruk lönsamt - annars hade det skötts i statlig regi och inte av privatpersoner och skogsbolag. Men ur en privatpersons perspektiv finns det mer lönsamma ställen att sätta sina pengar.Trots det ägs ju ca hälften av all svensk skog av just privatpersoner. Och trots krångliga regler och omfattande lagverk tillkommer varje år ett stort antal förstagångsägare. Den årliga ekonomiska medelavkastningen kan man säga ligger kring 4-6%.


Vi har valt att investera i Lettisk skog där prisnivåerna är ca en tredjedel jämfört med samma breddgrad som i Sverige.